Het studeerkamergesprek 17 mei 2015

Centraal stond de vraag: “Mag je altijd zeggen wat je denkt?” Een vraag die regelmatig bijzonder actueel is.

Eerst een inleiding op het denken van de protagonist van het vrije woord en de vrijheid van meningsuiting J.S.Mill en de denker die na wil gaan aan welke condities deze vrijheid moet voldoen om een constructieve dialoog in de samenleving op gang te brengen, J. Habermas. Weer even teruglezen? Bekijk de Powerpoint.

Een aantal antwoorden op de vraag “Mag je altijd zeggen wat je denkt?”:

Ja, want

 • voorwaarde voor communicatie; voor een zinvol discours (wel openstaan voor dialoog)
 • dan weten we waar we aan toe zijn.
 • als in redelijk gestemde groep; macht/positie, moeten elkaar verstaan.
 • mits zoeken van het gemeenschappelijke
 • mits…
  • niet spotten
  • niet kwetsen
  • niet 1 waarheid

Nee, want

 • dan kun je anderen benadelen.
 • er is altijd sprake van machtsverschil, emoties en belangen
 • soms is het contraproductief
 • liever niet!
 • want je moet je bewust zijn van eigen macht/verschil
 • vermogen van andere of wat deze kan ontvangen.

Het gesprek onderstreepte diverse aspecten van de vraag. Wat bedoel je met “Mag”? Wanneer is “Altijd”? Wat is dat precies “zeggen wat je denkt?” Minder eenvoudig dan je op het eerste gezicht denkt.

We zijn er nog niet uit (gelukkig maar).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s