Wouter Belier

Wouter Belier studeerde onder meer

  • Theologie (doctoraal 1982) en Geschiedenis (doctoraal 1992) in Leiden
  • Economie, Filosofie en Wijsbegeerte van de Economische Wetenschappen (2000) in Rotterdam
  • Bij de vakgroep Godsdienstwetenschappen in Leiden verdedigde hij zijn proefschrift (1989)

Naast deze academische studies voltooide hij ook een aantal praktisch-filosofische opleidingen:

  • de opleiding Praktische Filosofie (georganiseerd door het ISVW)  (2012)
  • de cursus Filosoferen Doe Je Zo, gericht op filosoferen in het Basisonderwijs (2013)
  • de opleiding Leren Filosoferen bij de gelijknamige Stichting Leren Filosoferen (2013)
  • de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (2013)
  • bij Hans Bolten en Kristof van Rossem volgde hij de training tot Socratisch Gespreksleider (2011)
  • eveneens een opleiding tot Socratisch Gespreksleider bij Dries Boele (2013)

Wouter Belier staat al jaren voor de klas, nu vooral als docent Filosofie op het Leonardo College te Leiden. Hier geeft hij Filosofie zowel in de onder- als in de bovenbouw. Ook is hij al jaren actief op het gebied van begeleiden van gespreksgroepen en leeskringen.

Wouter Belier is lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.

Meer informatie? Hieronder mijn Curriculum Vitae

image VFP

Personalia: geboren in 1954, getrouwd, twee zoons en twee kleindochters