curriculum

Curriculum vitae van Wouter Belier

 Opleiding:

1972

Examen HBS-b

1982

Doctoraalexamen in de Godgeleerdheid, Rijksuniversi­teit van Leiden.

Hoofdvak: algemene godsdienstgeschiede­nis, met name de godsdiensten van het oude Scandinavië

Bijvakken: Oud-IJslandse taal- en letterkunde en godsdienstsociologie.

Postdoctoraal: examens in de Ethiek (bijvak bij de vakgroep Godsdienstfilosofie) en de Sociologie; bijvak Onderwijskunde.

1984

Universitaire lerarenopleiding Maatschappijleer, Rijksuniversiteit Leiden.

1989

Verdediging van mijn proefschrift Feiten, Fouten en Fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils “idéolo­gie tripartie”. Mijn promotoren waren Prof. dr H.S. Versnel (vakgroep Oude Geschiedenis) en Prof. dr L.L. Leer­touwer (vakgroep Vergelijkende Godsdienstwetenschappen). Dit proefschrift verscheen in juli 1991 in een Engelse versie in de serie “Greek and Roman Religion in Classical Antiqui­ty”.

1992

Doctoraalexamen Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden.

Eerstegraads lerarenopleiding Geschiedenis, Hogeschool Holland, Diemen

1998

Universitaire lerarenopleiding Algemene Economie, ICLON Rijksuniversiteit Leiden.

Propedeutisch examen Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden

2000

Doctoraalexamen Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam

Doctoraalexamen Algemene Economie (Traject Onderzoek), Erasmus Universiteit Rotterdam

Doctoraalexamen Filosofie van de Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Omscholing voor de eerstegraads bevoegdheid Filosofie, georganiseerd door de Coördinatiegroep Omscholing Filosofie

2002

Licentie jeugdjudoleider, opleiding georganiseerd door de Judo Bond Nederland

2003

Diploma judoleraar-A, opleiding georganiseerd door de Judo Bond Nederland

2004

Universitaire lerarenopleiding Bedrijfseconomie/Management & Organisatie, ICLON Rijks Universiteit Leiden.

2008

Decaan en algemeen deel van de opleiding: Begeleider in het onderwijs, Hogeschool Amsterdam.

2009

Decaanopleiding IVLOS, Universiteit Utrecht

2011

Licentie P.S.D.-Instructor

2012

Basisopleiding Filosofie in de Praktijk (ISVW)

2013

Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (ISVW)

Socratisch Gespreksleider (Bolten trainingen)

2014

Verkorte praktijkopleiding  Academisch Coachen en Counsellen

Werkzaamheden:

Sinds 1982 ben ik werkzaam als leraar Filosofie, Godsdienst, Maat­schappijleer, Economie, Management en Organisatie en Geschiedenis aan verschillende middelbare scholen.

Momenteel werk ik op het Leonardo College van de Scholengroep Leonardo da Vinci te Leiden. Hier ben ik aangesteld als docent Filosofie, Geschiedenis, Economie, Management & Organisatie en Maatschappijleer. Ook verzorg ik een inleidende cursus judo en een weerbaarheidstraining (Practical Self Defense) voor de sportklassen. Tevens ben ik decaan voor alle afdelingen (VMBO-tl, HAVO en VWO).

Van 1-9-1987 tot 1-8-1989 was ik werkzaam bij de Hogeschool Holland (vakgroep Theologie) als docent algemene godsdienstgeschiedenis. Hier gaf ik onderwijs in methoden van godsdienstwetenschappelijk onderzoek en verzorgde ik de blokken Hindoe­ïsme, Boeddhisme en Islam. Naast het geven van onderwijs schreef ik voor studenten aan deze opleiding een studieboek over de gods­diensten van India.

Verder was ik als auteur en docent verbonden aan de Leidse Onderwijs Instellingen voor de cursus Godsdiensten van de Wereld. Tenslotte gaf ik nog enkele cursussen aan de Leidse Volksuniversiteit (K&O). In deze cursussen behandelde ik de grote wereldgodsdien­sten, de methodo­logie van de godsdienstgeschiedenis en (een meer prakti­sch cursus) de godsdiensten van minderheden in Neder­land

Hiernaast bied ik via de Filosofie Praktijk Leiden diverse filosofische activiteiten aan. Gespreksgroepen, leeskringen, cursussen. Hiervoor verwijs ik naar mijn website: www.filosofiepraktijkleiden.nl.

Publikaties:

Wetenschappelijke publikaties:

Feiten, fouten en fabels. Ontstaan en ontwikkeling van Georges Dumézils “ideologie tripartie”, Dissertatie Leiden, 1989.

Decayed Gods. Origin & Development of Georges Dumezil’s `Idéologie Tripartie’, Leiden, New York, København, Köln: E.J.Brill, 1991

De Sacrale Samenleving. Theorievorming over religie in het discours van Durkheim, Mauss, Hubert en Hertz, Utrecht: De Ploeg, 1995

“Dumézil’s “Idéologie tripartie”: From revolutionary paradigm to ‘normal’ science” in: Bibliotheca Orientalis XLVIII, no.1/2 (1991): 66-84.

“Arnold Van Gennep and the rise of french sociology of religion” in: Numen 41 (1994): 141-162

“Religion and Magic: Durkheim and the Année sociologique group” in: Method and Theory in the study of religion 7,2 (1995): 163-184.

“Ritual and Identity in Aboriginal Australia” in: Platvoet, J. and K. van der Toorn (eds.), Pluralism & Identity. Studies in Ritual Behaviour. Leiden, New York, Köln: E.J. Brill,1995: 69-89.

“The First Function; A Critical Analysis”, in: E.C.Polomé (ed.) Indo-European Religion after  Dumézil, (Journal of Indo-European Studies Monograph Series 16), Washington: Institute for the Study of Man, 1996: 37-72.

“The Long-Sought Sacrament; Frazer and Fieldwork on Australian totemism”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, (1997), 153, 1: 42-64.

“Durkheim, Mauss, Classical Evolutionism and the Origin of Religion” in: Method and Theory in the study of religion, (1999), 11: 24-46.

“The Sacred in the Social Sciences: On the Definition of Religion by the Année sociologi­que    group” in: Platvoet J. and A. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts & Contests. Leiden, Boston, Köln: Brill, 1999: 173-206.

 Vakpublikaties:

 

De Indische Godsdiensten (233 p.), Leiden, 1989.

De Kelten (31 p.), L.O.I. Leiden 1989.

De Germanen (35 p.). L.O.I. Leiden 1989.

Slaven en Balten (22 p.). L.O.I. Leiden 1989.

Eskimo’s en Siberische volken (23 p.), L.O.I. Leiden 1989.

Taoïsme/Confucianisme (25 p.), L.O.I. Leiden 1989.

“De vervloekte ouderdom” in H.Beck (ed.), “Oude goden, nieuwe goden”, in: Prana 116, december 1999, januari 2000: 33-38.

“Het vak Management & Organisatie nader bekeken” in: Tijdschrift voor het economisch onderwijs, 2, April 2005: 69-74 (samen met H.J.Brouwer)

 Persoonlijke gegevens:

Geboren: 18 juli 1954 te Balk

Gehuwd, twee kinderen en een twee kleindochters

Kerkelijke gezindte: PKN (participant van de Leidse Studenten Ekklesia) en lid van het Humanistisch Verbond

Mijn hobby’s zijn: sport (judo en jiu-jitsu), muziek (ik speel (bas)klarinet) en dansen (Argentijnse tango).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s