logica in actie

 

De Leonardo Academie*

 leonardo academie

Logica in actie

“Dat is toch logisch” hoor je wel eens iemand verzuchten. Ja wat is dat eigenlijk, logisch? Deels een formeel taalspelletje, maar toch vooral het reflecteren over de manier waarop je denkt. Je zou kunnen zeggen dat het bij logica gaat om de onder de redenering liggende structuur. Zoiets als het gesproken woord en de grammatica. Nu hoef je om te praten geen kenner van de grammatica te zijn. Je voelt als het ware of een zin goed loopt of niet. Maar door kennis van de grammatica kom je wel sneller en vollediger gemaakte fouten op het spoor.  Hetzelfde geldt voor de kennis van logica. Je kunt aanvoelen dat een redenering niet klopt, maar je kunt het ook laten zien. Vermijd redeneerfouten en verdiep je in de logica!

Johan van Benthem (e.a.) publiceerde in 2009 zijn boek Logica in actie. Over dit boek zegt hij: “Deze cursus is een voorportaal. Ze introduceert een klein aantal centrale thema’s en interdisciplinaire connecties. Daarmee is de actieve lezer toch enigszins toegerust voor de vele wegen die zichtbaar worden, want de logica ligt op een kruispunt van academische disciplines.”

Maak kennis met de wereld van syllogismen en waarheidstafels! Wij stellen ons voor dat we met een groepje doorbijters dit werk gaan bestuderen, de opdrachten te maken en te bespreken en eventueel aan te vullen met ander materiaal.

  • Voor wie? Voor iedereen die graag eens kritisch met zijn eigen denken aan de slag wil.
  • Door wie? Joris Kuipers en Wouter Belier. De eerste is met name goed ingevoerd in de door van Benthem gebruikte wiskundige voorbeelden de laatste is meer thuis in de klassieke filosofische logica.
  • Wanneer? Een vijftal avonden van 19.30 tot 21.30. Te weten:  donderdag 29 januari, woensdag 18 februari, donderdag 26 maart, donderdag 23 april en woensdag 27 mei.
  • Voorwaarden? De bereidheid en het doorzettingsvermogen hebben om het door ons aangeleverde materiaal te bestuderen.
  • Aanmelden? Graag een mail naar wbel@ldvleiden.nl
  • Kosten? Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Deze wordt aangeboden door het Leonardo College te Leiden

*Platform voor denkactiviteiten voor iedereen die betrokken is bij het Leonardo College

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s