Durf te Denken: Introductiecursus

Thematische introductiecursus Filosofie.

Jammer, dat wij geen FILOSOFIE op school hadden. Tijd voor een inhaalactie? Altijd willen weten waarover het gaat bij Filosofie?

De Introductiecursus Filosofie biedt een thematische inleiding in de diverse deelgebieden. Vijf avonden rond het boek Durf te denken. Filosofie voor de bovenbouw VWO, onder redactie van Frank en Maarten Meester en Natascha Kienstra. De tien hoofdstukken zijn geschreven door diverse specialisten op het betreffende deelgebied. Aan de orde komen achtereenvolgens:

 • Inleiding en Filosofie van de Kunst
 • Wijsgerige Antropologie en Ethiek
 • Sociale Filosofie en Cultuurfilosofie
 • Kennistheorie en Wetenschapsfilosofie
 • Oosterse Filosofie en Metafysica.

Kortom een goede manier om kennis te maken met de verschillende deeldisciplines van de filosofie. Per avond worden twee samenhangende gebieden besproken. Na een inleiding is er ruimte voor vragen en voor gesprek over de bruikbaarheid van de diverse gepresenteerde denkmodellen. Zinvolle deelname vereist wel enige voorbereiding. 

 • 5 bijeenkomsten vanaf 9 februari 2016
 • Dinsdagavond 19.30 – 21.00: 9 februari, 16 februari, 1 maart, 15 maart en 5 april 2016
 • Van te voren aanschaffen: Durf te denken. Filosofie voor de bovenbouw VWO (uitg. Boom)
 • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069
 • Kosten 75 euro voor 5 bijeenkomsten.
 • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
 • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
 • Plaatsing op volgorde van betaling.

Vragen en/of aanmelden? Neem contact op.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s