Counselor en Coach

Socratisch Gesprek: Socrates als coach!

Soms loop je vast met een probleem. Je komt alleen niet goed tot een oplossing. Ben je tevreden met het leven dat je leidt? Loop je vast in de keuzes die je moet of wilt maken? Loop je aan tegen uiteenlopende verwachtingen? Wat is de balans tussen te veel en te weinig voor jezelf opkomen?

Over dit soort en andere vragen gaan we samen in gesprek, zonder te weten of er een antwoord komt.

Centraal hierbij staat de klassieke methode van het Socratisch Gesprek, maar dan toegespitst op de één op één situatie. Kenmerk van deze methode is dat we niet als eerste op zoek gaan naar oplossingen. Belangrijker is eerst maar eens goed onder ogen zien wat feitelijk de kwestie is.

We formuleren eerst de vraag. Dat is vaak al moeilijk genoeg. Dan zoeken we naar één concreet voorbeeld uit het nabije verleden. Waarom is dit een goed voorbeeld? Aan de hand hiervan proberen we onderliggende vooronderstellingen bloot te leggen.

Als dat helder is kunnen we zien wat een mogelijke uitweg is. Uitgangspunt is dat de manier waarop wij over de wereld denken beslissend is voor ons geluk. Niet de manier waarop de wereld feitelijk is. Wellicht dat we daarbij steun hebben aan de filosofische traditie. We kunnen putten uit de Klassieke Stoïsche traditie en het denken binnen de flexibele deugdenleer van Aristoteles.

De eerste twee gesprekken kosten samen 70 euro . Misschien is je probleem dan al de wereld uit, anders kom je terug voor een (of meer) vervolggesprek(ken). Een vervolggesprek van drie kwartier kost 45 euro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s