De klassieke Stoïcijnen

De klassieke Stoïcijnen

Na de Colleges van Epictetus diens Fragmenten en het Handboekje hebben we de Overpeinzingen van Marcus Aurelius gelezen. Daarna bogen we ons over een aantal Dialogen van Seneca. Hiermee gaan we nog twee bijeenkomsten verder. Tijdens de bijeenkomsten bestuderen we de tekst en bespreken we wat dit denken voor onze eigen gemoedsrust in petto heeft. Wat bedoelde deze stoïsche auteur en wat kunnen wij er nu mee? Na de Dialogen van Seneca overleggen we binnen de groep hoe we verder willen met deze combinatie van het lezen van zogenaamde primaire bronnen en het gezamenlijk denken over de betekenis die deze teksten voor ons hebben.

Literatuur (iedere andere uitgave of vertaling is ook prima):

  • Seneca, Dialogen (vertaling Janssen)
  • In overleg

Praktisch:

  • Zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
  • Data: 28 september, 2 en 23 november en 14 december
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 50 euro voor vier bijeenkomsten.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.