Filosofie en Levenswijsheid

Na een aantal klassieke stoïsche teksten van Epictetus, Marcus Aurelius en Seneca gaan we verder met meer hedendaags materiaal. Op het programma staat vanaf 2 november een tekst van Schopenhauer. Tijdens de bijeenkomsten bestuderen we de tekst en bespreken we wat dit denken voor onze eigen gemoedsrust in petto heeft. Wat bedoelde de auteur en wat kunnen wij er nu mee? Een combinatie van het lezen van primaire bronnen en het gezamenlijk denken over de betekenis die deze teksten voor ons hebben.

Literatuur (iedere andere uitgave of vertaling is ook prima):

  • Schopenhauer, Bespiegelingen over levenswijsheid, (Vertaling Hans Driessen), Uitgeverij Wereldbibliotheek.  

Praktisch:

  • Zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
  • Data: 28 september, 2 en 23 november en 14 december
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 50 euro voor vier bijeenkomsten (37,50 voor drie keer)
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.