Het Studeerkamergesprek

Alleen denken is lastiger dan met anderen!Bij de bijeenkomsten van Het Studeerkamergesprek denk je samen. Na een inleiding over een actueel thema of naar aanleiding van een recente publicatie gaan we met elkaar in gesprek. Over een vraag die er toe doet! Door met elkaar het gesprek aan te gaan en te luisteren naar elkaar ontstaat er begrip en verdieping.  

Bijeenkomsten winter/voorjaar 2023:

Zondag 22 januari (VOL)i: Het studeerkamergesprek – Thema: AUTONOMIE. Schrijven we onszelf de wet voor? Moeten we het gezag van anderen, de traditie, de overheid etc. accepteren? of is die acceptatie alleen maar mogelijk als een autonome beslissing?

Zondag 26 februari (VOL): Het studeerkamergesprek – Thema: VERTROUWEN. Iets tussen verwoestende argwaan en blinde naïviteit? is vertrouwen nodig? Waarop kan je dit baseren? 

Zondag 26 maart: Het studeerkamergesprek – Thema: NEDERIGHEID vs. het opgeblazen EGO. Je bekommeren om de wereld in plaats van de wereld en de ander in de jacht naar zelfontplooiing en succes te zien als een te veroveren goed. Aldus de oude STOA.  

Zondag 23 april: Het studeerkamergesprek – Thema: VERGEVEN. Voor Hannah Arendt een fundamentele menselijke handeling. Door te vergeven kun je weer opnieuw beginnen. en zonder de mogelijkheid van een nieuw begin blijven we vastzitten in ons verleden. Wat is vergeven en kunnen we dat eigenlijk wel?

 Praktisch

  • Zondagmiddag  van 16.00 – 18.00 uur.
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • info@filosofiepraktijkleiden.nl  
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Geef aan voor welke bijeenkomst je je aanmeldt
  • Kosten 12,50 euro per bijeenkomst.
  • Na aanmelding krijg je via de mail een betaalverzoek.
  • Plaatsing op volgorde van aanmelding.
  • Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.
  • Onder voorbehoud van Corona maatregelen