Het Studeerkamergesprek

Alleen denken is lastiger dan met anderen!Bij de bijeenkomsten van Het Studeerkamergesprek denk je samen. Na een inleiding over een actueel thema of naar aanleiding van een recente publicatie gaan we met elkaar in gesprek. Over een vraag die er toe doet! Door met elkaar het gesprek aan te gaan en te luisteren naar elkaar ontstaat er begrip en verdieping. 

 

Binnenkort vier gesprekken:

Zondag 2 februari 2020: Het studeerkamergesprek – Thema: Is er een grens aan onze tolerantie? Verdienen omstreden denkers een podium? Deze vraag was onlangs inzet van discussie bij de Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van de uitnodiging van de omstreden Jordan Peterson.

Zondag 1 maart 2020:  Het studeerkamergesprek – Thema: Kunnen we veranderen? Veranderen gaat niet vanzelf. We zitten vast in bestaande patronen. Maar moeten we veranderen? En kan dat eigenlijk wel?

Zondag 29 maart 2020:  Het studeerkamergesprek – Thema: Relaties. Eén van de vijf dimensies die volgens Verbrugge c.s. door de vrije markt onder druk komen te staan. Worden onze relaties steeds meer een vrijblijvend consumptieartikel?

Zondag 26 april 2020:  Het studeerkamergesprek – Thema: Hoe vrij zijn we? Zijn er grenzen aan onze vrijheid? Is vrijheid eigenlijk wel het belangrijkste?

Praktisch

  • Zondagmiddag  van 16.00 – 18.00 uur.
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 10 euro per bijeenkomst of 36 euro voor een strippenkaart voor vier bijeenkomsten.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling. 

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.