Confucius De Gesprekken

Recentelijk vertaalde Kristofer Schipper De Gesprekken van Confucius (551-479 v.chr.).

Van de flaptekst:

De gesprekken is een door de school van Confucius samengestelde bundel van voor het merendeel mondeling overgeleverde uitspraken en dialogen van de Meester. Hiermee bevinden we ons zonder twijfel bij de meest authentieke bron van zijn filosofie.”

  • vijf vrijdagmiddagen van 16.30 – 18.00 uur
  • data: 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november en 12 december
  • kosten 55 euro (bij betaling voor 20 september 45 euro)
  • drie octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden
  • van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
  • het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen  op rekening NL58 INGB 0001565041, t.n.v. W.W. Belier te Leiden
  • minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
  • plaatsing op volgorde van betaling
  • informatie? mail naar info@filosofiepraktijkleiden.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s