basisboek ethiek

Inleiding Ethiek

We starten op 30 januari 2015 met een aantal bijeenkomsten op de vrijdagochtend.

Woorden & Daden, Een inleiding in de ethiek, het boek dat we hierbij zullen gebruiken, is een belangrijk naslagwerk voor het denken over ethiek. Diverse specialisten bespreken in deel I de meest gebruikte ethische theorieën en de toonaangevende namen als Aristoteles, Kant en Mill, die ieder voor een stroming in de ethiek staan. Daarnaast is er ruimte voor Levinas. Een denker die in dit verband minder vaak behandeld wordt. Deel II gaat in op de toegepaste ethiek: milieu, economie, recht, gezondheid en multiculturaliteit.

In vier bijeenkomsten verdiepen we ons in de beschreven theorieën. Hierna zullen we twee bijeenkomsten wijden aan de toepassing. Met de deelnemers bepalen we welke deelgebieden we zullen bespreken.

  • zes vrijdagochtenden van 9.30 – 11.00 uur
  • data: 30 januari, 20 februari, 13 maart, 27 maart, 24 april, 22 mei.
  • kosten 65 euro (bij betaling voor 30 december 55 euro)
  • drie octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden
  • van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
  • het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen  op rekening NL58 INGB 0001565041, t.n.v. W.W. Belier te Leiden
  • minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
  • plaatsing op volgorde van betaling
  • informatie? mail naar info@filosofiepraktijkleiden.nl

woorden en daden

Van de achterflap:

Woorden & daden is een uitstekende algemene inleiding in de ethiek, waaraan vooraanstaande filosofen uit Nederland en Vlaanderen meewerkten. Het boek bespreekt in heldere taal de theorie en de praktijk van de ethiek. Woorden & daden is bij uitstek geschikt voor studenten, maar tegelijk ook een ideaal naslagwerk voor iedereen die in studie of werk te maken heeft met vraagstukken van ethische aard.

Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek. Onder redactie van Annet van Melle en Peter van Zilfhout. Boom Amsterdam/OUNL Heerlen, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s