Zomerschool 2016

ZOMERSCHOOL 2016

11 augustus tot en met 17 augustus

Praktische Introductiecursus Filosofie.

Jammer, dat wij geen FILOSOFIE op school hadden. Tijd voor een inhaalactie? Altijd willen weten waarover het gaat bij Filosofie? En wil je daarna praktisch aan de slag met het begeleiden van een Filosofisch Gesprek?

’s Morgens een thematische introductie en na de lunch de verwerking van de theorie, het praktisch begeleiden van gesprekken. Bij dit laatste gebruiken we materiaal uit de wereld van Filosoferen met Kinderen en Jongeren.

De Praktische Introductiecursus Filosofie biedt een thematische inleiding in de diverse deelgebieden. Vijf ochtenden rond het boek Durf te denken. Filosofie voor de bovenbouw VWO, onder redactie van Frank en Maarten Meester en Natascha Kienstra. De tien hoofdstukken zijn geschreven door diverse specialisten op het betreffende deelgebied. Aan de orde komen achtereenvolgens:

 • Inleiding en Filosofie van de Kunst
 • Wijsgerige Antropologie en Ethiek
 • Sociale Filosofie en Cultuurfilosofie
 • Kennistheorie en Wetenschapsfilosofie
 • Oosterse Filosofie en Metafysica.

Kortom een goede manier om kennis te maken met de verschillende deeldisciplines van de filosofie en een gelegenheid om het begeleiden van een filosofisch gesprek te oefenen.

 • 5 bijeenkomsten: 11, 12, 15, 16 en 17 augustus 2016
 • ‘s Ochtends van 10.00 – 12.30 uur: theoriegedeelte
 • Na de lunch van 13.30 – 16.00 uur: praktijkgedeelte
 • Van te voren aanschaffen (tenzij je je vóór 1 mei inschrijft): Durf te denken. Filosofie voor de bovenbouw VWO (uitg. Boom)
 • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069
 • Kosten 287,50 euro voor 5 studiedagen. Dit is inclusief koffie/thee/water, de lunch en als je je  vóór 1 mei hebt ingeschreven, inclusief het genoemde studieboek.
 • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
 • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden. Inschrijving is geldig ná betaling.
 • Vragen en/of aanmelden? Neem contact op.