TUSSEN FEIT EN MENING

FILOSOFIE – FILOSOFEREN. 

Bijeenkomsten in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 19, 

in de ruimte van De Buren!

In gesprek gaan, benieuwd zijn naar de mening van een ander, belangstellende vragen stellen bij wat soms vanzelfsprekend lijkt, daarover nadenken, dat is eigenlijk wat je onder filosofie kan verstaan.

Oftewel: “Durf te denken. Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!” aldus Immanuel Kant in 1784.

Op de derde maandagen van de maand, dus 16/1 , 20/2, 20/3 , 17/4 en 15/5, gaan we van 14.00 tot 16.00 uur al filosoferend een onderwerp uit de actualiteit bespreken.

Hoe kan je je, vanuit alle al of niet feitelijke informatie die o.a. door de media wordt aangeboden, je een enigszins gefundeerde mening vormen. Er zijn in de vorige bijeenkomst onderwerpen genoemd als artificial intelligence (AI) (kunstmatige intelligentie), algoritmes, wat is van waarde, en wat concreter: al of niet een kiesdrempel? Iedere dag opnieuw dienen zich onderwerpen aan waar je vanuit de onderbuik misschien wel een gevoel bij ervaart, maar waar je toch liever een wat meer gefundeerde mening over zou willen vormen.

Daar gaan we mee aan het werk, en in oefenen.

TUSSEN FEIT EN MENING

Wie op welke wijze dan ook (krant, nieuws, sociale media) de actualiteit volgt kan er niet omheen. Feit en fictie zijn niet eenvoudig uit elkaar te houden en het vormen van een goed gefundeerde mening is een lastig karwei.

Tijdens de bijeenkomsten van de denkgroep FILOSOFIE: TUSSEN FEIT EN MENING gaan we met dit probleem aan de slag. Met de deelnemers bepalen we iedere bijeenkomst allereerst waarover we het willen hebben naar aanleiding van wat er speelt in de actualiteit. We leggen de focus op een onderwerp en daarna bespreken we welk(e) begrip(pen) hierbij centraal staat/n. Op welke filosofische vragen zoeken we nu een antwoord? Wat zijn de belangrijke ingrediënten voor een gefundeerde mening?

Een voorbeeld ter verduidelijking. Op dit moment speelt de vraag of het kinderhartcentrum Groningen (en/of Leiden) open moet blijven. Iedereen die hierover een mening heeft zal antwoord moeten proberen te geven op een aantal vragen. Bijvoorbeeld: Heeft iedereen recht op zorg? Wat is recht hebben op? Wat is zorg? Wanneer is zorg goede zorg? Is er een grens aan het recht op zorg? Zo ja, waar ligt deze grens?  Wellicht dat we ook nog eens naar de feiten moeten kijken. Welke feiten zouden van belang kunnen zijn?

Een ander onderwerp levert andere vragen op. Het is dus iedere keer weer spannend wat er uit het gesprek gaat komen.

Doe je mee?

Wouter Belier, filosoof, en drijvende kracht achter de Filosofie Praktijk Leiden zal het gesprek leiden. (www.filosofiepraktijkleiden.nl)

Aanmelden, tot 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst, kan bij Greetje Noordman, met vermelding van de datum/data: mmejel@outlook.com.

De kosten zijn 13,50 euro per keer, inclusief koffie en thee. Bij voorkeur overmaken, op rekeningnummer NL11ASNB0708781225 van M Noordman. Voor meer informatie: 06-27036135

Minimum aantal deelnemers is 4, het maximum is 10.

Het idee om in Zoeterwoude filosofiebijeenkomsten te organiseren komt voort uit “De denktank 60 plus”.