Socratisch Gesprek op de Zaterdag

Op een zaterdag en/of een zondag gaan we in gesprek volgens de methode van het Socratisch Gesprek. We onderzoeken onze denkbeelden over de begrippen respect en vergeving. Vragen bij het begrip “respect” zijn onder meer: Moet je iedereen altijd respecteren? Kun je respect verdienen en dit ook weer verliezen? Bij het begrip “vergeving” spelen vragen als: Kun je iemand dwingen tot vergeving? Is vergeving altijd mogelijk of zijn sommige handelingen onvergefelijk? 

Praktisch

  • Zaterdag 13 april 2019 RESPECT,  zondag 23 juni 2019 VERGEVING
  • 10.30 – 16.00 uur.
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069 (of eventueel andere locatie)
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 45 euro per dag, 80 euro voor beide dagen.
  • Inclusief koffie, thee en de lunch
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.
  • Minimum aantal deelnemers 6, maximum 8.