Niet-Westerse Filosofie

Iets verder kijken…..

Confucius, De Gesprekken

Volgens Yu Dan (hoogleraar in Beijing en in China bekend van televisieoptredens) is de studie van Confucius van groot belang. Doel: “Dat wij gaan voelen en denken als een junzi, vol welwillendheid en vriendelijkheid, dat wij kunnen leven volgens de regels van de sociale rechtvaardigheid van de junzi, dat we trots de wereld in kunnen kijken en onze innerlijke groei kunnen laten zien en dat we onze professionele en sociale verplichtingen kunnen nakomen.” We lezen, laten ons inspireren en bespreken De Gesprekken in de vertaling van Kristofer Schipper.

Praktisch:

  • Donderdag 10 en 24 febr., 10 en 24 mrt., 7 en 28 april 2022, 19.30 – 21.00 uur
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 95 euro.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.
  • Maximum fysiek aanwezige deelnemers 8
  • Je kunt ook via ZOOM deelnemen.