Niet-Westerse Filosofie

Iets verder kijken…..

Het blok vanaf eind januari duiken we dieper in originele teksten. Als eerste stellen Piet en ik voor het werk van Zhuang Zi, de volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme. Vertaald en toegelicht door Kristofer Schippen (Atlas Contact, 2007 en later).  

Dit is een toegankelijk werk, maar wel omvattend, 400 pagina’s. Wij willen daaraan graag acht avonden besteden. Iedere twee weken op donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur. In het schema hieronder staan de data.

Onder Onderwerp en Woei-Lien Chong staat een indeling die ik ontleen aan haar boek Filosofie met de vlinderslag, de daoïstische levenskunst van Zhuangzi Damon, 2016).

De kosten zijn 15 euro per avond of 100 euro voor alle acht bijeenkomsten.

Doe je weer mee? Laat het ons weten. Je kunt fysiek meedoen of via zoom. Geef aan of je voor het een of het ander kiest, of dat je beide opties prima vindt. Het maximale aantal deelnemers is uiteraard afhankelijk van de straks geldende corona-maatregelen.

Schema:

 DatumOnderwerpWoei-Lien ChongZhuang ZiPagina’s
128 januariInleiding Daoïsme + contemplatieve psychologie + bewustzijn1 + 51 + 521 p.
211 februariWeerstand, verlangen en vrijheid63 + 623 p.
325 februariRatio of concrete ervaring7417 p.
411 maartProfane bewustzijn81219 p.
525 maartDeconstructie van de taal92314 p.
68 aprilOefenen!1015 + 27 + 3119 p.
722 aprilWu Wei11/12218 p.
86 meiHet continuüm van leven en dood1322 + 3224 p.

Praktisch:

  • Donderdag 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april en 6 mei 2021, 19.30 – 21.00 uur
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 15 euro per bijeenkomst of 100 euro voor acht bijeenkomsten .
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.
  • Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10
  • je kunt fysiek aanwezig zijn of via ZOOM deelnemen.