Niet-Westerse Filosofie

Iets verder kijken…..

‘Met wat zal

Ik de wereld vergelijken?

Maanlicht, gereflecteerd

In een dauwdruppel,

Geschud van een

Kraanvogelsnavel.’

Aldus zenmeester Dogen (1200-1253). Kunnen wij in deze door de maan beschenen dauwdruppel de essentie van het denken van Dogen ontdekken? Ons voorstel is, dit vanaf eind september te gaan proberen.

Deze cursus, die valt onder de noemer Iets Verder Kijken, heeft als uitgangspunt de vraag: wat kunnen wij van niet-westerse denkwijzen leren? Er wordt geen filosofische of culturele voorkennis vereist. Het gaat erom door kennismaking met volslagen andere culturen in gesprek te komen over vragen die bij ons op kunnen komen als wij kijken naar onze eigen cultuur.

We gaan een reis starten door het belangrijkste werk van Dogen: de Shobogenzo, de Schatkamer van het Oog van de Ware Leer.

Dat doen we aan de hand van teksten die vertaald zijn door Michel Dijkstra. Hij is ook de auteur van het vorig jaar verschenen boek: De Essentie van Dogen (ISVW Uitgevers te Leusden). We bespreken de teksten aan de hand van het commentaar uit dat boek.

Michel Dijkstra heeft toegezegd op de laatste avond langs te komen om zijn commentaar toe te lichten en eventuele vragen van onze kant te beantwoorden.

De cursus wordt gehouden op 7 donderdagavonden van 19.30 – 21.00 uur, te beginnen op 30 september. Hieronder vind je het cursusprogramma. Als je mee wil doen, meld je dan aan via de mail.

Wie durft er Verder Te Kijken? Doe mee, denk mee en praat mee!

Het programma ziet er als volgt uit:

Tekst ShobogenzoCommentaar DijkstraDatum
Inleiding in de SBGZH.1: 42 pag.30 sept.
Bendowa: Volg de weg met je hele hart *                 – 15 pag.H.2: 24 pag.14 okt.
Genjokoan: Het is een heldere zaak                           –   4 pag.H. 3: 28 pag.28 okt.
Uji: Vergankelijkheid *                                                  –   5 pag.H. 4: 18 pag.  4 nov.
Bussho: Boeddhanatuur *                                            –   6 pag.H. 5: 20 pag.18 nov.
Sansuikyo: Bergen en rivieren preken de weg *       –   9 pag.H. 6: 20 pag.  2 dec.
Bezoek Michel DijkstraVragen 16 dec.        

Praktisch:

  • Donderdag 30 september, 14 en 28 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december, 19.30 – 21.00 uur
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 125 euro.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.
  • Maximum fysiek aanwezige deelnemers 8
  • Je kunt ook via ZOOM deelnemen.