Kennismaken met FILOSOFIE

                           

4 Bijeenkomsten in het Cultuurhuis – ruimte van De Buren, in Zoeterwoude!!

In gesprek gaan, benieuwd zijn naar de mening van een ander, belangstellende vragen stellen bij wat soms vanzelfsprekend lijkt, daarover nadenken, dat is eigenlijk wat je onder filosofie kan verstaan.

Oftewel: “Durf te denken. Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!”, aldus Immanuel Kant in 1784.

In de inleidende cursus “Kennismaken met FILOSOFIE” gaan we aan de slag met  deze oproep.

Tijdens vier bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:

Wat kan ik weten?

Wat moet ik doen?

Wat mag ik hopen?

Wat is de mens?

Per keer  wordt  het denken van een filosoof die zich met de betreffende vraag heeft beziggehouden besproken. Vervolgens gaan we samen in gesprek over het onderwerp, met behulp van het denken van de filosoof.

Bijeenkomst 1, maandag 17 januari 2022

Wat kan ik weten? En weet ik dat dan zeker? Plato hield zich er al mee bezig. En ook nu, in een tijd van fake-news en samenzweringstheorieën geen onbelangrijke vraag.

Bijeenkomst 2, maandag 31 januari 2022.

Wat moet ik doen? En wie bepaalt dat eigenlijk? Zijn er normen en waarden die voor iedereen gelden? Of zijn er op dit gebied alleen maar meningen? Hierover had Kant een aantal bruikbare ideeën. Zijn we het met hem eens? Of niet?

Bijeenkomst 3, maandag 14 februari 2022.

Wat mag ik hopen? Heeft het leven zin? Bij de bespreking van dit thema wordt ook  gebruik gemaakt van de analyse van Camus, m.b.t.  de mythe van Sisyphus.

Bijeenkomst 4, maandag 28 februari 2022.

Wat is de mens? Hebben we een vrije wil of worden we gestuurd door natuurwetten? Een interessante benadering is die van Harry Frankfurt.

Wouter Belier, filosoof, en drijvende kracht achter de Praktijk voor filosofie te Leiden zal deze bijeenkomsten verzorgen. (www.filosofiepraktijkleiden.nl)

Voor deze bijeenkomsten is geen enkele voorkennis vereist. Wel de wil om met elkaar in gesprek te gaan en eigen en andermans denken onbevooroordeeld te onderzoeken.

Het betreft vier  bijeenkomsten op maandag middag van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kosten zijn  55 euro, inclusief koffie en thee. We houden rekening met de dan geldende RIVM maatregelen.

Het idee om dit te organiseren komt voort uit de denktank ‘’Ouderen van morgen’’.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Greetje Noordman 06-27036135

Aanmelden kan bij Connie van Seggelen uiterlijk 8 januari 2022.

c.van.seggelen@zoeterwoude.nl 06-20300850