Kant Seizoen 2018-2019

Met de Leidse Filosofiekring gaan we aan de slag met het denken van KANT.

Immanuel Kant, De drie kritieken. Een becommentarieerde keuze. Door Raymund Schmidt, SUN Amsterdam, 2012

Samenvatting

Het belang van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724 – 1804) behoeft geen toelichting. Er is geen moderne of hedendaagse filosoof die niet aan hem schatplichtig is. Iedere filosoof, of beter: eenieder met belangstelling voor filosofie moet op zijn minst kennis hebben genomen van zijn kritische geschriften, de Kritiek van de zuivere rede voorop. Helaas worden vele geïnteresseerden afgeschrikt door de omvang van Kants hoofdwerken en door het vaak moeilijke Duits waarin ze zijn geschreven.

Deze editie is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

De Inleiding en de verbindende en verklarende tussenteksten maken deze uitgave tot een betrouwbare Kant in een band en maken het de lezer mogelijk zich in de vaak moeilijke gedachtengangen van Kant in te werken en een omvattend overzicht van zijn filosofie te krijgen.

Data:

28-10-2018

11-11-2018

20-1-2019

17-3-2019

31-3-2019 reservedatum (i.g.v. calamiteiten)

12-5-2019 uitje (optioneel)

De kosten zijn weer € 35.- per bijeenkomst. De mensen die op 11 november niet aanwezig kunnen zijn hoeven daarvoor niet te betalen en trekken dit van het totaalbedrag af.

De kosten voor de anderen zijn € 140.- p.p. over te maken op NL11 ASNB 0708 7812 25 t.n.v. M. Noordman. De kosten zijn inclusief een met liefde klaargemaakte lunch en een borrel na afloop.

Informatie over de Leidse Filosofiekring: Marja van Wetten (marjavanwetten@gmail.com) en Greetje Noordman (mmejel@outlook.com)