HUMA CAFE 17 december 2017

Huma Café; het Socratisch Gesprek in één middag - Wouter Belier

17DEC

HUMA CAFÉ; HET SOCRATISCH GESPREK IN ÉÉN MIDDAG – WOUTER BELIER

Ja, het Socratisch Gesprek, wat is dat eigenlijk? Tijdens het Huma Café gaan we daar wat duidelijkheid over proberen te brengen. Proberen, want het Socratisch Gesprek gaat uit van het idee dat de deelnemers álle tijd hebben én dat er gewerkt wordt met een groep van maximaal 10 deelnemers. Deze middag wordt het dus een stoomcursus voor een wellicht grotere groep. Belangrijkste stappen in het Socratisch Gesprek zijn:

  • Het onder woorden brengen van het probleem
  • Het zoeken naar een vraag die in dit verband beantwoord moet worden
  • Het antwoord proberen te vinden in een heel concrete ervaring, dus niet denken in het algemeen
  • Onderzoeken wat voor uitgangspunten en vooronderstellingen in dit probleem, deze vraag en dit antwoord opgesloten zitten.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er een probleem kan zijn met “respect” (nog niet beginnen met het gesprek), waarop een vraag aansluit: “Moet je iedereen altijd respecteren?” (nog niet beginnen met het gesprek), waarna we een concreet voorbeeld selecteren van iemand die een bewering doet: “Toen op dat moment respecteerde ik X niet, en dat was terecht, want…” (nu hebben we iets om echt te onderzoeken). Gaandeweg komen de meer algemene vooronderstellingen en uitgangspunten vanzelf boven tafel.

Van alle soorten filosofische gesprekken is het Socratisch Gesprek het spannendst!!

In januari starten we met een cursus socratisch gesprek.

Meer informtie over Wouter Belier is te vinden op www.filosofiepraktijkleiden.nl/

Plaats:

The College Hotel
Roelof Hartstraat 1
1071 VE Amsterdam

Deur open om 14.30 uur, start om 15.00 uur
Graag aanmelden via:  amsterdam@regio.humanistischverbond.nl