FILOSOFIE EN LEVENSKUNST: VIER DENKERS

Vier klassieke filosofen die ons veel kunnen leren als we nadenken over hoe we het willen aanpakken in het leven. Vier bijeenkomsten (dinsdagmiddag 24 januari, 14 februari, 7 en 28 maart, 14.00 – 16.00 uur), vier filosofen, vier belangrijke thema’s.

Aristoteles en de deugdethiek.   Wat is “juist” handelen? Aristoteles geeft een antwoord dat het zwart-wit denken overstijgt en inzoomt op het grijze gebied dat daar tussenin ligt. Epicurus en het genot.   Vallen genot en geluk samen? Volgens Epicurus wel, maar water en brood was voor hem meer dan voldoende. Waaruit bestaat voor ons geluk? Wat hebben we écht nodig?
Epictetus en de tegenslagen.   Soms zit het mee, soms zit het tegen. Hoe ga je om met tegenslagen? Epictetus zoekt naar een uitweg. Albert Ellis, van de therapeutische stroming RET, is een directe opvolger van Epictetus  Sextus Empiricus en de (on)zekerheid.    Bestaat dé waarheid? Volgens Sextus Empiricus, woordvoerder van het klassieke scepticisme niet. Kunnen we daarmee leven?    

Iedere bijeenkomst besteden we aan het denken van één van deze vier klassieke filosofen. Na een introductie waarin aandacht geschonken wordt aan werk en leven van iedere filosoof afzonderlijk volgen er diverse werk- en gespreksvormen waarin we nagaan wat dit denken voor onze eigen situatie kan betekenen. Wat waren de kenmerkende ideeën van deze filosofen? Wat kunnen wij daar nu en hier mee?

De bijeenkomsten vinden plaats in het Trefpunt, Herenweg 80, Warmond.

Kosten 60 euro voor de vier bijeenkomsten.