De Leidse Filosofiekring

Kees Schuyt over Spinoza en de vreugde van het inzicht – YouTube

Spinoza lezen blijft lastig, maar Kees Schuyt presenteert niet de zoveelste inleiding in het denken van …

Wellicht één van de meest tot de verbeelding sprekende denkers. Spinoza staat aan het begin van de moderne tijd. Samen met het boek van Kees Schuyt proberen we door te dringen in Spinoza’s wereld.

De organisatie van deze vier bijeenkomsten en de afsluitende excursie naar het Spinozahuis in Rijnsburg is in handen van de Leidse Filosofiekring.

Zondag 15 oktober, 26 november, 11 februari, 25 maart, 13 mei (excursie).

De bijeenkomsten zijn steeds van 11.00 – 16.00 uur inclusief lunch, waardoor wij lekker ruim de tijd hebben om een thema uit te spitten.

Financën: De kosten zijn € 35.- per keer, inclusief lunch, koffie en thee en andere versnaperingen. 

Het zou prettig zijn als jullie het totaalbedrag willen storten voor de keren dat je aanwezig bent. Het totaal is dus € 140.- (4 x € 35.-) 

Dit bedrag gelieve te storten op girorekening NL11 ASNB 0708 781225 t.n.v. M. Noordman. Mocht dit een probleem zijn, dan doe je het natuurlijk in delen.

Voor informatie graag contact opnemen met Marja van Wetten (marjavanwetten@gmail.com) of met Greetje Noordman (mmejel@outlook.com)