Aristoteles, Ethica Nicomachea

Aristoteles, Ethica Nicomachea

Voor Aristoteles is de vraag niet of een handeling wel of niet te rechtvaardigen is, maar hoe je een deugdzaam mens wordt. Niet: wat mag je wel of niet doen als arts, maar hoe zou een goede, deugdzame arts dit aanpakken?

Aristoteles staat sinds enige tijd weer in het centrum van de ethische discussies. Terecht. Om te weten wat je moet doen, moet je eerst weten wat voor mens je wilt zijn. Aristoteles biedt ons hulp om over die vraag na te denken.

Praktisch:

  • Zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
  • Data: 18 mei, 15 juni en 29 juni
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 37,50 euro voor drie bijeenkomsten.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.